Direktori Akaun Sekolah Aduan Pengguna  
 
Login
ID Pengguna
Kata Laluan
 

Download
Klik untuk download Manual Pengguna Klik untuk download Nota Ceramah Klik untuk download borang
Klik untuk download Java 6 RE Klik untuk download Adobe Reader
INFO PENTING TATACARA PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH

MAKLUMAN PENTING

CAPAIAN SISTEM 
http://apps3.moe.gov.my/ telah dipointkan ke server baru. eSPKWS boleh dicapai melalui link asal

Modul Live Sistem eSPKWS :
http://apps3.moe.gov.my/spkwslive/login.php

Modul Latihan Sistem eSPKWS :
http://apps3.moe.gov.my/spkws/login.php

MODUL PANJAR WANG RUNCIT

PENYEDIAAN SIJIL PERAKUAN PANJAR WANG RUNCIT 
Untuk makluman, terdapat penambahbaikan dalam Modul Panjar Wang Runcit. Pengguna sistem perlu menyediakan Sijil Perakuan Panjar pada setiap akhir tahun. Kaedah Penyediaan Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit.

MODUL PERMULAAN

SUBMODUL KUMPULAN WANG TERKUMPUL 
Untuk makluman, terdapat penambahbaikan terhadap Modul Permulaan - Submodul Kumpulan Wang Terkumpul. maklumat ini diperlukan untuk penyediaan Nota Kepada Akaun bagi satu-satu kumpulan wang. Langkah Mengemaskini Maklumat Kumpulan Wang Terkumpul.

PENAMBAHBAIKAN SISTEM

Perubahan kepada Modul Terimaan - Senarai Kemaskini - Akaun Terimaan Tidak Dikenalpasti. 
Untuk makluman terdapat penambahbaikan dalan Kemaskini Senarai Terimaan. Rujuk lampiran berikut : Perubahan kepada Modul Terimaan - Senarai Kemaskini - Akaun Terimaan Tidak Dikenalpasti

MAKLUMAN

PERUBAHAN KEPADA MODUL PANJAR WANG RUNCIT 
Untuk makluman, terdapat penambahbaikan di Modul PWR bagi capaian Pelulus. Pembatalan penutupan Buku Tunai PWR boleh dilakukan oleh Pelulus. Rujuk : Langkah Membatalkan Penutupan Buku Tunai PWR

PELARASAN LAJUR

PELARASAN LAJUR DARI PERUNTUKAN TERAS(GEOGRAFI) KE WAJIB (GEOGRAFI) 
Merujuk kepada SPK 8/2012, peruntukan Geografi adalah dibawah peruntukan Wajib. Oleh yang demikian, tuan/puan dimohon untuk membuat pelarasan lajur menggunakan Modul Pindah Peruntukan. Tuan/puan hanya perlu melaraskan baki sahaja.

SURAT EDARAN BAHAGIAN KEWANGAN

KEBENARAN MEMBELANJAKAN LEBIHAN PCG DAN BMA 2011 
Surat siaran boleh dimuat turun melalui link berikut:
Kebenaran Membelanjakan Lebihan PCG dan BMA Tahun 2011


PERINGATAN

PENDAFTARAN NOMBOR RESIT 
Sekolah dimaklumkan untuk mendaftar no resit pejabat elektronik seperti berikut :

1. Kumpulan Wang Kerajaan - KK000001
2. Kumpulan Wang SUWA - KS000001
3. Kumpulan Wang Asrama - KA000001

Sebagai kawalan, sekolah dinasihatkan untuk mendaftarkan sehingga 50 helai resit bagi setiap kumpulan wang. (cth : Buku 1/2012 = KK000001 hingga KK000050, Buku 2/2012 = KK000051 hingga KK000100)

PENAMBAHAN PERIHAL MENGIKUT KUMPULAN WANG

Borang Penambahan Perihal 
Adalah dimaklumkan bahawa pihak sekolah dikehendaki untuk mengisi Borang Penambahan Perihal sekiranya terdapat perihal yang tiada di sistem eSPKWS dan emailkan ke espkws@moe.gov.my atau faks ke 03-8872 1427.
Borang boleh dimuat turun melalui link berikut: Borang Penambahan Perihal


ARAHAN PEMULANGAN BAKI

Arahan Pemulangan Baki Bantuan Geran Per Kapita(PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA)
Penggantungan Pelaksanaan Arahan Pemulangan Baki Bantuan Geran Per Kapita(PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA) Tahun 2011 ke Akaun Hasil Kerajaan.
Dokumen boleh dimuat turun melalui link berikut: Penggantungan Lebihan PCG dan BMA


PENGGUNAAN DOKUMEN KEWANGAN ELEKTRONIK

Penangguhan Penggunaan Dokumen Kewangan Elektronik
Adalah dimaklumkan bahawa pihak sekolah diminta menggunakan dokumen kewangan (Resit dan Baucar Bayaran) secara manual sehingga 16 Januari 2012.

SURAT SIARAN KEBENARAN KEPADA PIHAK SEKOLAH UNTUK MEMILIH DAN MEMASANG INTERNET DI SEKOLAH MASING-MASING

Pelanjutan Tempoh Interim Untuk Tahun 2012
Surat boleh dimuat turun melalui link tersebut:
1. Surat Siaran 2012
2. Lampiran Surat Siaran 2012


Kemaskini Terakhir : 03/03/2014

Notis Hak Cipta Terpelihara 2012 Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Akaun, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Penafian
Pengguna aplikasi web bertanggungjawab ke atas ketepatan dan kesahihan maklumat yang diberikan serta dalam merahsiakan identiti pengguna.
Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia tidak akan bertanggungjawab bagi apa - apa kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh
kecuaian pengguna sendiri.